VDO Highlight

You are here: Home

ตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ประกาศให้มีการจัดสรรพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" ให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองสุวรรณสมโภชครบรอบ 50 ปี ในการปฏิญาณตนครั้งแรกของ ภราดาอัลเบิร์ต ลอเรนซ์ บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์นี้ ที่ช่อง "ประกาศผลทุนการศึกษา"ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาสามารถตรวจสอบผลการขอรับทุนการศึกษาได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559